skip to Main Content

طراحی استنت شخصی برای نقص‌های مادرزادی قلبی با استفاده از شبیه‌ سازی جریان ضربانی خون

چکیده انتخاب اندازه استنت و جایگزاری آن یکی از مهم‌ترین وظایف در درمان تنگی شریان ریوی در نقص‌های مادرزادی قلبی است (CHD). مدل ۳ بعدی اختصاصی بیمار از CT یا MR درک از آناتومی و اطلاعات بیمار در مورد کمک…

Read more
Back To Top