skip to Main Content

رفتار اسکلت های فولادی با میراگرهای اصطکاکی دورانی به روش زمان پایداری

چکیده میراگر اضافی به منظور کاهش پاسخ دینامیکی سازه در برابر زلزله و بارگیری باد اخیرا به کار گرفته می‌شود.در این تحقیق از میراگر اصطکاکی دورانی (RFD)استفاده شده‌است.روش زمان دوام (ET) یک روش ساده پویا مبتنی بر تاریخچه زمانی است…

Read more
Back To Top