skip to Main Content

یک الگوریتم بهبود یافته P & O اصلاح‌شده با کلونی زنبور مصنوعی برای سیستم‌های فتوولتائیک در شرایط سایه اندازی نسبی ​

چکیده برای یک سیستم فتوولتائیک (PV)کارآمد، ردیابی نقطه حداکثر توان واقعی (MPP)ضروری است. از این رو، حداکثر توان ردگیری نقطه توان (MPPT)برای برداشت حداکثر توان از پانل خورشیدی الزامی است. آشفتن و مشاهده (P & O) MPP ساده‌ترین و روش…

Read more

بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک

چکیده در دهه های اخیر، انرژی فتو ولتائیک پیشرفت قابل توجهی را نسبت به نشست های مداوم افزایش تقاضای جهانی انرژی ایجاد کرده است. علاوه بر ان، موضوع تهی شدن سوخت های فسیلی مرسوم همچنین الودگی های جوی هردوی آن…

Read more
Back To Top