skip to Main Content

ساخت و ساز و مصالح ساختمانی تثبیت خاک باقی مانده با استفاده از نانوذرات SiO2 و سیمان

چکیده یک مطالعه تجربی برای تعیین اثر نانوذرات SiO2 بر روی قوام، تراکم، هدایت هیدرولیکی و مقاومت فشاری خاک باقیمانده ترمیم شده با سیمان انجام شد.همچنین آزمون‌های SEM، XRD و FTIR برای شناسایی مکانیزم‌های زیربنایی انجام شد.علاوه بر این، مشاهده…

Read more

جوش ترکیب جوشکاری آلومینیوم ۶۰۶۱ – T6 در حضور خنک کننده آب: تحلیل ویژگی‌های مکانیکی و توزیع تنش پسماند

چکیده جوشکاری اصطکاک زیر آب اصلاح شده aa6061 - T6 به منظور بهبود خواص مکانیکی اتصالات ساخته شده در پیکربندی حالت مرکب انجام شده است. از طرح آزمایشی فاکتوریل کامل برای طراحی آزمایش‌ها مورد نیاز و یافتن اثر خنک‌کننده آب…

Read more

خواص مکانیکی بتون متراکم شده با مواد بازیافتی تحت بارگذاری تک محوری

چکیده در این مقاله، مقاومت فشاری و منحنی تنش - کرنش بتون با درصدهای جایگزینی مختلف از دانه‌های درشت بازیافتی (RAC) به صورت تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌های بتون ساخته شدند و با درصدهای جایگزینی ۰ %، ۳۰ %،…

Read more

تاثیر فرایندهای جوشکاری بر خواص مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولادی HY-80

چکیده در این مطالعه روش‌های مختلف جوشکاری ،برای ارزیابی عملکرد مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولاد HY-80 ،استفاده می‌شود. قطعات جوش‌خورده با استفاده از فرایندهای مختلف جوشکاری از جمله جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش‌دار ، جوشکاری قوسی با گاز تنگستن و…

Read more

قالب‌گیری تزریقی پودر تیتانیوم غیر کروی: پردازش، مشخصه های ریز ساختار و خواص مکانیکی

چکیده پارامترهای مهم پردازش برای قالب‌گیری تزریقی تیتانیوم (MIM) با استفاده از پودرهای کم‌هزینه غیر کروی (HDH) با اندازه متوسط ذرات ۴۵ میکرون از طریق یک سری آزمایش‌های قالب‌گیری تزریقی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد. میزان گرم کردن آهسته ۱…

Read more

مشخصه یابی تجربی، بررسی‌های تحلیلی و عددی ​ کامپوزیت های تحت فشار ی فلز / پلیمر / فلز ​ بخش ۱: ​طراحی عمیق

چکیده کامپوزیت های تحت فشار ی هیبریدی به صورت ویژه‌ای مورد توجه برای کاربردهای مهندسی هستند که نیاز به کنترل نرخ مصرف سوخت دارند.این لایه‌ها همراه با پتانسیل سبک‌وزن خود، ظرفیت میرایی، عایق گرمایی و سختی ویژه را بهبود می‌بخشند.چالش‌های…

Read more

انتخاب و بررسی مواد برای لوله های مولد بخار در تأسیسات مولد بخار

چکیده مسائل انتخاب مواد برای ساخت لوله مولد بخار درتأسیسات فن آوری تولید بخار برای جوشکاری، در این مقاله در نظر گرفته می شوند. مولد بخار، تأسیساتی کنترل شده، پیچیده، فعال از طریق انرژی تابشی است که دارای گردش آب…

Read more
Back To Top