skip to Main Content

تصفیه فاضلاب بیمارستان مصنوعی با اتصال بیوراکتور غشایی غرق شده و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی: مطالعه جنبشی و ارزیابی سمیت

چکیده در این کار، ترکیبی از بیوراکتور غشایی (MBR)و الکترو اکسیدان (EO)برای تصفیه فاضلاب مصنوعی بیمارستانی غنی‌شده با چهار آلاینده دارویی به نام‌های کاربامازپین (CBZ)، ایبوپروفن (E - E)، استرادیول (E - E)در غلظت ۱۰ میکرو گرم در لیتر (VEN)در…

Read more
Back To Top