skip to Main Content

دیدگاه اجتماعی در مورد مصرف مواد در میان پناهندگان بوتانی و عراقی ساکن در ایالات‌متحده

چکیده عوامل تنش زای جسمی و روانی ناشی از تروما، پناهندگان را در معرض خطر زیاد برای نگرانی‌های سلامت روانی از جمله مصرف مواد قرار می‌دهد.با این حال، تحقیقات سیستماتیک محدودی در مورد استفاده از مواد در جوامع پناهنده وجود…

Read more

تاثیر منفی سازه‌های زیرزمینی بر سلامت روانی فرد ​

چکیده ساخت‌وساز زیرزمینی در سراسر جهان به سرعت رشد می‌کند.مشکل اصلی افزایش جمعیت شهرها را حل می‌کند: ترافیک بزرگ، اکولوژی بد، کاهش شدید مناطق محیط طبیعی، کاهش سریع منابع انرژی.در زیر اتومبیل زمین و خطوط راه‌آهن، انبارها، اتاق‌های فنی، مغازه‌ها…

Read more
Back To Top