skip to Main Content

پیش‌بینی تولید ماهانه گاز Shale آمریکا با استفاده از مدل خاکستری ترکیبی و مدل خاکستری غیر خطی​ ​

چکیده تغییرات در تولید گاز شیل به طور مستقیم خروجی گاز طبیعی را در ایالات‌متحده (آمریکا)و به طور غیرمستقیم بر بازار گاز جهانی تاثیر می‌گذارد.برای پیش‌بینی بهتر خروجی گاز شیل، ما یک مدل غیر خطی با یک مدل خطی برای…

Read more
Back To Top