skip to Main Content

بازآرایی فیدر و برنامه‌ریزی تولید برای عملیات روز ریزشبکه در حضور خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ​

چکیده تنظیم مجدد فیدر توزیع (DFR) و برنامه ریزی تولید بهینه سازی (OGs) کارایی عملیاتی ضروری هستند که در میکروگرید (MGs) برای افزایش بهره وری و نیز ویژگی های فنی و اقتصادی MG ها مورد استفاده قرار می گیرند. مشکل…

Read more

زمان‌بندی مبتنی بر روز در میکروشبکه های حامل انرژی چندگانه با پاسخ تقاضا

چکیده میکروگریدs اجزای ضروری سیستم‌های انرژی فعال هستند که تقاضاهای حرارتی و حرارتی متنوعی را تامین می‌کنند.یک ریزشبکه از منابع انرژی پراکنده (DER)شامل منابع تجدید پذیر، تولید همزمان حرارت و تولید توان (CHP)و منابع تولید سنتی که بر سوخت‌های فسیلی…

Read more
Back To Top