skip to Main Content

بازآرایی فیدر و برنامه‌ریزی تولید برای عملیات روز ریزشبکه در حضور خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ​

چکیده تنظیم مجدد فیدر توزیع (DFR) و برنامه ریزی تولید بهینه سازی (OGs) کارایی عملیاتی ضروری هستند که در میکروگرید (MGs) برای افزایش بهره وری و نیز ویژگی های فنی و اقتصادی MG ها مورد استفاده قرار می گیرند. مشکل…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

زمان‌بندی مبتنی بر روز در میکروشبکه های حامل انرژی چندگانه با پاسخ تقاضا

چکیده میکروگریدs اجزای ضروری سیستم‌های انرژی فعال هستند که تقاضاهای حرارتی و حرارتی متنوعی را تامین می‌کنند.یک ریزشبکه از منابع انرژی پراکنده (DER)شامل منابع تجدید پذیر، تولید همزمان حرارت و تولید توان (CHP)و منابع تولید سنتی که بر سوخت‌های فسیلی…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top