skip to Main Content

میکرو (نانو)پلاستیک : یک منبع کربن غیر قابل صرف نظر؟

چکیده پلاستیک های میکرو (نانو)، آلاینده‌های جدید نوظهور، به طور گسترده در محیط به خاطر انتشار مداوم در محیط یافت می‌شوند. حضور گسترده و عمده میکرو (نانو) پلاستیک می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر محاسبه کربن آلی کل داشته باشد و به…

Read more
Back To Top