skip to Main Content

بهبود برنامه‌های IoT مبتنی بر میان افزار از طریق مکانیزم های مدیریت زمان QoS قابل برنامه ریزی. کاربرد oneM2Mمطابق با میان افزار IoT

چکیده در سال های اخیر، شبکه های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) و شبکه های تعریف شده نرم افزار (SDN) شاهد مفاهیم و فن آوری های جدید بوده اند.SDN، که اجازه می‌دهد برنامه‌ها…

Read more
Back To Top