skip to Main Content

شبیه سازی مبتنی بر مدل چند منظوره برای زنجیره¬های تامین همراه با اختلالاتی در حمل و نقل

چکیده اختلالات غیرقابل پیش¬بینی (برای مثال، تصادفات، شرایط ترافیک، و غیره) در زنجیرهای تامین (SCs)، نیاز به توسعه ابزارهای تصمیم¬گیری را مشخص می¬کنند، این ابزارها به ما اجازه طراحی کردن استراتژی¬های انعطاف¬پذیری را برای مسیریابی می¬دهند. مساله حمل و نقل،…

Read more
Back To Top