skip to Main Content

تاثیر اعمال حرارت و گرما پس از فرایند جوش کاری بر پیش‌بینی مدت زمان باقی مانده تا فرسودگی استقامت، ناشی از جوش خوردگی فولاد HSLA

چکیده فولاد آلیاژی با مقاومت بالا (HSLA) شامل استفاده از مواد پرکننده با میزان کاربرد پایین، و با قدرت بالا (الکترودها) نسبت به ماده اصلی بسته به کاربرد سازه‌های جوش شده و در دسترس بودن مواد پرکننده هاست. در تحقیق…

Read more
Back To Top