skip to Main Content

ارائه پروتکل بردارتقاضا مسیریابی با استفاده از الگوریتم دیکسترا (AODV-D) برای بالا بردنVANET توان عملیاتی در شبکه های مختص وسایل نقلیه

چکیده در چند دهه اخير تعداد وسايل نقليه افزايش يافته است در نتيجه در كنار اين افزايش، ما نيازمنده اين هستيم كه راهكارهايي جهت كنترل ترافيك ارائه دهيم. با افزایش يافتن تعداد وسایل نقلیه در جوامع امروزي باعث برقراری ارتباط…

Read more
Back To Top