skip to Main Content

سیستم پرداخت الکترونیک تایلند: رقابت بازار بانکداری همراه

چکیده بسیاری از بانک‌ها در تایلند در حال راه‌اندازی خدمات بانکداری همراه برای دستیابی به مزایای اتصال بی‌سیم هستند. آن‌ها تجارت فعال را به عنوان یک فرصت استراتژیک برای خارج کردن تجربیات جدید از خدمات بانکی به مشتریان خود می‌بینند.…

Read more

مدلی برای تحلیل اثر استفاده از بانکداری همراه بر تعامل و رضایت مشتری ​

چکیده مدیریت ارتباط با مشتری (CRM، همیشه به عنوان یک وظیفه ضروری برای افزایش رضایت مشتریان برای بانکداری تلفن همراه در نظر گرفته می‌شود و مانند دیگر حوزه‌های بازاریابی، به طور مداوم در حال تکامل و به روز رسانی است.…

Read more
Back To Top