skip to Main Content

رایانش ابری موبایل: چالش‌ها و جهات تحقیقات آینده ​

چکیده رایانش ابری سیار مزایای متعددی از قبیل عمر باتری اضافی و ذخیره‌سازی، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان می‌دهد.با این حال، هنوز چالش‌هایی وجود دارند که باید به منظور امکان به‌کارگیری فراگیر و به‌کارگیری محاسبات ابری سیار مورد توجه قرار…

Read more

یکپارچه سازی امن اینترنت اشیا و پردازش ابری​

چکیده پردازش ابری سیار1 یک تکنولوژی جدید است که به زیرساختی اشاره دارد که در آن ذخیره داده و پردازش داده‌ها خارج از دستگاه تلفن همراه عمل می‌کنند .یک تکنولوژی جدید دیگر، اینترنت اشیا2 است ​​اینترنت اشیا یک تکنولوژی جدید…

Read more

درک و پیش‌بینی قصد دانشجویان از استفاده از سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری تلفن

چکیده چالش‌های دستگاه‌های تلفن همراه مانند پهنای باند محدود، محاسبه، و ذخیره‌سازی باعث شده‌است تا تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات، خدمات تلفن همراه ارزش افزوده جدید را توسعه دهند.برای پرداختن به این محدودیت‌ها، رایانش ابری تلفن که خدمات مبتنی…

Read more
Back To Top