skip to Main Content

یک بررسی: در مورد مسایل پوشش در شبکه‌های حسگر هدایتی

چکیده مساله بهینه‌سازی پوشش در چند دهه اخیر به طور کامل برای شبکه‌های حسگر omni - directional مورد بررسی قرار گرفته‌است. با این حال، مشکل پوشش در شبکه‌های حسگر هدایتی (DSN)، به ویژه با افزایش تعداد برنامه‌های شبکه حسگر چندرسانه‌ای…

Read more

طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری

چکیده این مقاله کاربرد فن آوری های اطلاعاتی اخیر در فرآیندهای کسب و کار از قبیل طراحی و ساخت را توصیف می نماید. علی الخصوص، به بررسی استفاده از رایانش ابری در فرآیند ترسیم و طراحی مکانیکی شرکت می پردازد.…

Read more
Back To Top