skip to Main Content

یک بررسی: در مورد مسایل پوشش در شبکه‌های حسگر هدایتی

چکیده مساله بهینه‌سازی پوشش در چند دهه اخیر به طور کامل برای شبکه‌های حسگر omni - directional مورد بررسی قرار گرفته‌است. با این حال، مشکل پوشش در شبکه‌های حسگر هدایتی (DSN)، به ویژه با افزایش تعداد برنامه‌های شبکه حسگر چندرسانه‌ای…

Read more
Back To Top