skip to Main Content

تاثیر ویژگی‌های حسابرس بر کیفیت حسابرسی

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجربه کاری، صلاحیت حرفه‌ای، انگیزش، پاسخگویی و عینیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در شرکت‌ها است. این تحقیق منجر به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی می‌شود که در ایران به…

Read more

تعهد سیستم دانش و قصد به اشتراک گذاری دانش: نقش انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

چکیده سیستم‌های مدیریت دانش (kmss)فرایندها و ابزارهایی را برای ثبت، سازماندهی و مدیریت دانش فراهم می‌کنند. انبوهی از تحقیقات بررسی کرده‌اند که چگونه جنبه‌های فنی و اجتماعی تاثیر بر تمایلات و رفتار کاربران تاثیر می‌گذارند. تحقیقات اخیر در مورد kmss…

Read more

نظریه‌های انگیزش در روند سیاست‌های عمومی

چکیده فرآیند تصمیم‌گیری در سطح سیاست‌های عمومی به دلیل فعالان دخیل در اجرای تصمیمات و برنامه‌های پیشنهادی، نیازمند توجه بیشتری است. هدف این مقاله معرفی نظریه‌های خاصی از انگیزش است که در سیاست‌های عمومی از جمله نظریه سلسله‌مراتب نیازها، تیوری…

Read more
Back To Top