skip to Main Content

پیاده‌سازی تکنیک ملاحضه و اشفتگی MPPT اصلاح‌شده با فضای جستجوی محدود برای سیستم فتوولتائیک مستقل ​

چکیده فن‌آوری فتوولتائیک خورشیدی توسط بازارهای مختلف PV با ۲۲۷ گیگاوات ظرفیت PV در سطح جهانی در سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شده‌است و جایگزین منابع انرژی سوخت فسیلی مرسوم شده‌است. با این حال، کارایی هنوز یک چالش بزرگ برای…

Read more

بهبود الگوریتم ردیابی نقطه‌ای بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی نقطه توان برای سیستم‌های PV که تحت شرایط سایه اندازی نسبی کار می‌کند ​

چکیده نگرانی‌ها در مورد محیط‌زیست و افزایش تقاضا برای انرژی جهان را به فکر کردن در مورد منابع انرژی جایگزین مانند باد، هیدرو، خورشیدی و سوخت سوق داده‌است.خارج از این سیستم‌های تولید فتوولتائیک PV)در سراسر جهان به خاطر سهولت در…

Read more
Back To Top