skip to Main Content

چند-کنترل کننده مبتنی بر شبکه نرم افزاری تعریف شده: یک بررسی

چکیده شبکه نرم افزاری تعریف شده (شبکه نرم افزار محور) (SDN) یک الگوی شبکه‌ای است که مدیریت انعطاف‌پذیر را برای شبکه‌ها فعال می‌سازد (فراهم می کند). همانطور که اندازه شبکه افزایش می‌یابد، کنترل‌کننده متمرکز واحد (منفرد)، نمی‌تواند تقاضای روزافزون برای…

Read more
Back To Top