skip to Main Content

منطقی نامعلوم مبتنی بر روش PROMOTHEE برای انتخاب مواد اولیه مورد استفاده

چکیده برای تولید کنندگان و مهندسین، توانایی انتخاب پیشنهادات مطلوب مواد از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب مواد مناسب از صدها هزار ماده مورد استفاده در کاربردهای صنعتی امروزی، امری حیاتی و در عین حال چالش برانگیز است (فیندیک، ۲۰۰۹).…

Read more

مدیریت پسماند جامد شهری از طریق روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره: مطالعه موردی در استانبول، ترکیه

چکیده در دوران معاصر، مدیریت پسماند جامد به یک مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌است. افزایش سریع جمعیت، استانداردهای زندگی بالاتر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همواره میزان و تنوع مواد زاید جامد را افزایش می‌دهد. در چنین محیطی…

Read more

بهینه سازی برنامه ریزی برای توسعه تولید با ادغام انرژی های تجدید پذیر: یک بررسی

چکیده برنامه ریزی توسعه تولید شامل یافتن برنامه بلند مدت بهینه برای ساختن ظرفیت نسل جدید با محدودیت های اقتصادی و فنی مختلف است. این معمولا شامل حل مساله بهینه سازی بزرگتر، غیر خطی مجزا و پویا در محیط بسیار…

Read more

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

چکیده تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در…

Read more

رویکرد یکپارچه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده

چکیده رویکرد تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه فازی که باعث استفاده از گسترش كاركرد كیفی(QFD) شده، ترکیبی از اطلاعات فازی و مدل ارائه زبان شناسی دوتایی می باشد که برای انتخاب تامین کننده توسعه یافته است. روش پیشنهادی به…

Read more
Back To Top