skip to Main Content

بررسی شبکه سازی نرم‌افزار محور با کنترل‌کننده‌های چندگانه

چکیده در مقایسه با شبکه‌سازی رایج، شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)، سطح کنترلی و سطح داده را از هم جدا کرده و قابلیت برنامه‌ریزی را برای پیکربندی شبکه فراهم می‌کند. به رغم این قابلیت، یکی از انتقادهایی که در…

Read more
Back To Top