skip to Main Content

مدیریت پسماند جامد شهری از طریق روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره: مطالعه موردی در استانبول، ترکیه

چکیده در دوران معاصر، مدیریت پسماند جامد به یک مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌است. افزایش سریع جمعیت، استانداردهای زندگی بالاتر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همواره میزان و تنوع مواد زاید جامد را افزایش می‌دهد. در چنین محیطی…

Read more
Back To Top