skip to Main Content

روش دوگانه‌ی بهینه‌سازی ازدحام ذرات دودویی بهبودیافته و جهش قورباغه‌ی آمیخته برای انتخاب ویژگی

چکیده در حال حاضر اکثریت مردم به اشتراک‌گذاری ایده‌ها، بازخوردها، پیشنهاد برای هر موضوع مجزا در وبگاه‌ها ، انجمن‌های اینترنتی و بلاگ‌‌ها علاقه‌مند هستند. بنابراین، مصرف‌کنندگان قبل از خرید محصول یا بهره‌وری از خدمات، به ارزیابی‌ها و نقدهای پیشین اتکا…

Read more

​​​​​​​​الگوی توزین عبارت مشتق شده از یک مدل احتمالاتی برای  طبقه‌بندی متن

چکیده توزین عبارت به عنوان یک استراتژی ارائه متن شناخته می‌شود تا ارزش مناسبِ هر عبارت برای بهبود عملکرد طبقه‌بندی متن در کارِ تبدیل محتوای اسناد متنی به یک بردار در فضای خالی مشخص شود. با استفاده از اطلاعات مربوط به عضویت…

Read more
Back To Top