skip to Main Content

سنتز در محل و خارج از محل پلی (وینیل الکل) – Fe3O4 نانوکامپوزیت پیشگیرنده شعله

چکیده استفاده از پیش گیرنده های شعله به علت الزامات زیست محیطی محدود می باشد. این مقاله نانوذرات مغناطیسی معمولی را به عنوان یک کلاس جدید غیر سمی و پیش گیرنده شعله معرفی می کند. نانو ذره Fe3O4 هر دو…

Read more
Back To Top