skip to Main Content

ارتباطات بین‌المللی در انتقال گرما و جرم

چکیده نانوسیال های نانوذرات آب تهیه‌شده و ضریب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و همچنین استفاده از پتانسیل آن‌ها در کاربردهای انتقال حرارت تخمین زده شد. نانو ذرات الماس فوق اشباع شده ی خریداری‌شده (UDD) با محلول اسیدی قوی برای تبدیل آن…

Read more
Back To Top