skip to Main Content

تاثیر افزودن پوزولانای طبیعی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت‌شده با آهک

چکیده خاک‌های خشتی در سوریه مساحت کل بیش از ۲۰،۰۰۰ کیلومتر مربع از کشور را پوشش می‌دهند که بیشتر آن‌ها در منطقه جنوب غربی واقع شده‌اند. در بسیاری از نقاط کشور، خاک‌های رسی خسارات شدیدی به زیرساخت‌ها وارد کرده‌اند. مطالعات…

Read more
Back To Top