skip to Main Content

اتصال اشیا هوشمند در بیمارستان‌های هوشمند با استفاده از NB – IoT

چکیده - استفاده گسترده از اینترنت اشیا (IoT)، به ویژه هوشمندهای پوشیدنی، نقش مهمی در بهبود کیفیت مراقبت‌های پزشکی، ایجاد راحتی برای بیماران و بهبود سطح مدیریت بیمارستان‌ها ایفا می‌کند. با این حال، به دلیل محدودیت پروتکل‌های ارتباطی، معماری اختصاصی…

Read more
Back To Top