skip to Main Content

ارزیابی آسیب بتن داخلی در ورقه های فولادی متصل به صفحات بتونی با مهار پیچ

چکیده این خرابی در حال حاضر در ورقه‌های بتنی آرمه(مسلح) (RC) تقویت می‌شود که با صفحات فولادی تقویت شده‌اند. با این حال، بدلیل روسازی آسفالتی و حضور صفحات فولادی که سطح بالا و پایین صفحات را پوشش می‌دهد، تعیین آسیب…

Read more
Back To Top