skip to Main Content

آیا فن‌آوری واقعیت تقویت‌شده ابزار موثری برای تجارت الکترونیکی است؟یک دیدگاه تعامل و ظرافت

چکیده این مطالعه اثربخشی واقعیت تقویت‌شده (AR)را به عنوان یک ابزار تجارت الکترونیک با استفاده از عینک آفتابی و ساعت ارزیابی می‌کند .مطالعه ۱ اثربخشی AR را با مقایسه آن با یک وب سایت معمولی بررسی می‌کند .نتایج نشان می‌دهند…

Read more

بازاریابی نوآوری در کسب و کار

چکیده هدف از این مطالعه، بیان جزئیات مربوط به مفهوم نوآوری و نوآوری در بنگاهها، با هدف توضیح چگونگی اجرای آن می باشد. نوآوری آن طور که امروزه شناخته شده است، به موضوعی موقوف شده که تنها در دانشگاه ها…

Read more
Back To Top