skip to Main Content

تحلیل روش‌های تقویت دیوارهای آجری تاریخی

چکیده تحلیل رفتار دیوارهای آجری تاریخی امری دشوار و پیچیده است. با این حال، محاسبات کامپیوتری به طور فزاینده‌ای در ارزیابی ساختمان‌های تاریخی و برخی از المان ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مقاله تحلیل تقویت دیوارهای آجری…

Read more

مطالعه عددی کمی سه‌بعدی از بررسی طولانی‌مدت در زمینه نشست تونل ها

چکیده هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم بررسی بلند مدت در زمینه نشست در تونل سازی است. یک سری از تحلیلها با المان های محدود با استفاده از plaxis ۳ D بر روی یک فایل ساخت تونل و نشست در…

Read more

عملکرد اتصالات سختی مختلف در برابر خرابی پیشرونده ​

چکیده این مقاله عملکرد خرابی پیشرونده اتصالات سختی مختلف قاب فولادی را نشان می‌دهد.سه نمونه با دو مجموعه  کامل از یک قاب فولادی در معرض حذف ستون داخلی قرار گرفتند.تست‌های مدل و تحلیل عددی با سه اتصال سختی متفاوت انجام…

Read more
Back To Top