skip to Main Content

نظارت نقطه به نقطه FTTH با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده فن‌آوری جدید فیبر به خانه (FTTH ) ، شبکه ای با سرعت بسیار بالا را فراهم می‌کند، زیرا فیبر نوری به سمت کاربر نهایی،گسترده است. با این حال، با توسعه سریع و علاقه رو به رشد برای استقرار شبکه‌های…

Read more
Back To Top