skip to Main Content

پیامدهای پیش بینی شده قانون گومپرتز

چکیده قانون کومپرتز به ما می گوید که برای افراد بالای 35 سال، میزان مرگ و میر به صورت نمایی با دو برابر شدن در حدود 10 سال افزایش می یابد. در اینجا، ما نشان می دهیم که همان قانون…

Read more
Back To Top