skip to Main Content

ایجاد برند تجاری حقیقی با استفاده از انجمن‌های تجاری آنلاین: یک چشم‌انداز مدیریتی

چکیده تحقیقات برندسازی معاصر، هویت و معتبر بودن برند را به عنوان اجتماعی از طریق تعاملات پیچیده بین چندین سهامدار نشان می‌دهند.علی‌رغم بررسی های موجود بر روی این که چگونه انجمن‌های ایجاد یک برند و افراد به شکل‌گیری هویت برند…

Read more

اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

چکیده در برابر نیاز به ارتباط با مشتری ها، مارک های تجاری بزرگ دنیا برای پیشرفت و توسعه، اجتماعاتی را برای تعامل با مشتری از طریق خدمات آنلاین ایجاد کردند. بر خلاف اقبال گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه چه…

Read more
Back To Top