skip to Main Content

مرزهای استفاده از عناصر بازی (عملکردهای بازی گونه) برای تعامل و جذب مشتریان: تاثیرات از دست دادن یک رقابت در جوامع ایجاد هماهنگی آنلاین.

چکیده علی‌رغم استفاده روزافزون از مکانیک تولید با استفاده از عناصر بازی برای شرکت کردن مشتریان در فعالیت‌های شرکت، خطرات مربوط به چنین استفاده‌ای مشخص نیست. برای پرداختن به این شکاف دانش، این تحقیق تاثیرات از دست دادن یک چالش…

Read more
Back To Top