skip to Main Content

چرا شرکت ها گزینه های سهام را می پذیرند و چه کسی نفع می برد؟ یک تجربه طبیعی در چین

چکیده یک تغییر قانونی در سال 2006، که اجازه جبران خسارت صاحبان سهام در چین را می دهد، یک تجربه طبیعی برای بررسی محرک ها و نتایج گزینه های سهام است. دو ویژگی منحصر به فرد وجود دارد. اول، پذیرش…

Read more
Back To Top