skip to Main Content

شیوه پیشرفته و فرگشتی مقیاس پذیر درخوشه بندی چندمنظوره

چکیده استنباط و درک چندمنظوره مسئله خوشه بندی یا همان دسته بندی داده ، نوید قابل توجهی مبنی بر امتیازات و مزایای مفهومی واضح درباره شیوه تک منظوره معمولی تر در این سالهای اخیررا داده است. آلگوریتم های فرگشتی (تکاملی)…

Read more

یک رویکرد بازی بالقوه برای بهینه سازی عملیاتی توزیع شده برای مدیریت انرژی ریزگرد با انرژی تجدید پذیر و پاسخ تقاضا

چکیده در نظر به اینترنت انرژی، انتظار می‌رود که بهینه‌سازی عملیاتی پیشرفته در سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه (MEMS، برای انطباق با شرکت کنندگان مختلف، پشتیبانی از پلاگ و بازی، و بهینه‌سازی بهره‌برداری از انرژی قابل ارزیابی باشد. براساس بازی پتانسیلی،…

Read more

در هزینه یکنواختی در طراحی شبکه FTTH

چکیده هدف از این تحقیق، برآورد تاثیر سطوح مختلف نظارتهای ساختاری تحمیل شده بر ادراکات و تنوع تجهیزات در طراحی شبکه FTTH است.ما پلت فرم بهینه‌سازی شبکه FTTH را با الگوریتم‌هایی افزایش می‌دهیم که اجازه اعمال محدودیت‌های اضافی بر روی…

Read more

طراحی و بهینه سازی سیستم انرژی تجدیدپذیر PV-Wind Hybrid

چکیده سیستم هیبریدی انرژی تجدیدپذر ترکیبی از دو یا چند منبع انرژی است که برای تامین بار هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین کاربردهای سیستم انرژی تجدید پذیر، نصب سیستم انرژی هیبرید طراحی چاه در مناطق دور افتاده…

Read more

افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.

چکیده تولید افزایشی یک تکنولوژی جدید و نوظهور است و نشان داده شده‌است که آینده ی سیستمهای تولید میباشد. به دلیل خرید زیاد و هزینه‌های فرآوری ماشینهای تولید افزایشی، برنامه‌ریزی قطعات برای پردازش بر روی این ماشین‌ها نقش حیاتی در…

Read more

برنامه‌ریزی LID – BMPها برای کنترل رواناب های شهری: مورد، دهکده المپیک پکن

چکیده در این مقاله، یک تحلیل برنامه‌ریزی برای اجرای نوع توسعه تاثیر کم (LID) از بهترین شیوه‌های مدیریت رواناب های سطحی (BMPs) برای کنترل رواناب شهری ارائه شده‌است. منطقه مسکونی المپیک پکن (BOV) در چین به عنوان نمونه، مورد استفاده…

Read more

Taiga: بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم درخت تصمیم گیری c4.5

چکیده طبقه بندی یک مشکل مهم یادگیری ماشین است و الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم یک کلاس مهم برای حل این مشکل هستند. RainForest روش قابل قبولی برای پیاده‌سازی الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم‌گیری است.این الگوریتم شامل چندین الگوریتم است،…

Read more

زمانبندی کار بهینه در یک سیستم تولید انعطاف‌پذیر با استفاده از بررسی مدل

چکیده این مقاله استفاده از مدل کنترل برای حل مساله زمانبندی بهینه در یک سیستم تولیدی انعطاف‌پذیر را نشان می‌دهد. این سیستم به عنوان یک سیستم رویداد گسسته مدل‌سازی می‌شود، که برای آن رفتار حداقل محدود کننده مطابق با تئوری…

Read more

بهینه‌سازی موثر جهانی برای تحلیل زمانی قابلیت اطمینان ​

چکیده تحلیل قابلیت اطمینان زمانی نیاز به استفاده از مقدار حداکثر یک واکنش دارد. تابع ارزش افراطی معمولا بسیار غیرخطی است و روش‌های اعتبار سنتی مانند روش قابلیت اطمینان مرتبه اول (FORM)ممکن است خطاهای بزرگی ایجاد کنند. راه‌حل این مشکل…

Read more

برنامه‌ریزی تسهیلات برای ساختمان‌های بزرگ نگهداری اسب در محیط‌های شهری و روستایی

چکیده 1.مقدمه: در ایالات‌متحده، جمعیت زیادی از مالکان اسب وجود دارد که می توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: آن‌هایی که اسب خود را در مناطق شهری و آن‌هایی که در مناطق روستایی نگه میدارند. مالکان اسب شهری…

Read more

استفاده از نظریه صف بندی در تحقیق و بهینه سازی ترافیک در تقاطعات جاده ای کنترل شده با سیگنال

چکیده این مقاله روشهای تئوری صف ،برای حل مسئله بهینه سازی فازهایچراغ راهنما بر روی تقاطعات جاده ای کنترل شده توسط سیگنال های خاص را توصیف می کند.جریان وسایل نقلیه در جاده های چند راهه توسط فرآیندهای پواسون شرح داده…

Read more

سود تخصیص داده‌شده برای سهم‌های شبکه انرژی توزیع‌شده با استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر نظریه بازی

چکیده این مطالعه یک مدل برنامه‌ریزی خطی با عدد صحیح مخلوط (MILP) یکپارچه‌سازی سیستم بهینه‌سازی انرژی و طرح مزایای تخصیص داده‌شده به ساختمان شبکه‌های گرمایش توزیع‌شده را توسعه می‌دهد. بر اساس مدل پیشنهادی، حداقل هزینه کل سالانه، پیکربندی ژنراتورهای انرژی،…

Read more
Back To Top