skip to Main Content

دینامیک خاک و مهندسی زلزله روش عملی برای توان‌بخشی بهینه ساختمان‌های قاب فولادی با استفاده از بست های میراگر مهارشد

چکیده یک روش بهینه‌سازی جدید برای مقاوم‌سازی بهینه قاب‌های خمشی چند طبقه فولادی دو بعدی با استفاده از سازه‌های مقاوم کمانش (brb)و صفحات فولادی جوشکاری شده خارجی در انطباق با ASCE ۴۱ - ۰۶ ارایه شده‌است. روش پیشنهادی بر پایه…

Read more
Back To Top