skip to Main Content

یک چارچوب مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

چکیده این مقاله چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت ارایه می‌دهد. این چارچوب ریشه در متمایز کردن سازمان‌ها از بازارها داشته و در زمینه به سرعت در حال رشدِ اقتصاد سازمانی است. قیمت‌های تسویه بازار، کالاهای بی‌نهایت قابل تقسیم و…

Read more
Back To Top