skip to Main Content

آیا مدیران موسس نسبت به مدیران حرفه ای دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند؟ شواهدی از شرکتهای شاخص ۱۵۰۰ S&P

چکیده ما شواهدی را ارایه می‌کنیم که مدیران اجرایی ارشد موسس (CEO ها) شرکتهای بزرگ شاخص 1500 S&P از همتایان غیر موسس خود ("CEOهای حرفه‌ای") اعتماد به نفس بیشتری دارند.ما اعتماد به نفس را از طریق لحن صحبت مدیر عامل،…

Read more
Back To Top