skip to Main Content

آیا به کارگیری BIM برای صنعت ساختمان پاکستان سودمند است؟

چکیده عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در پروژه های ساختمانی منجر به جریان پیچیده داده ها در طول چرخه عمر پروژه می شود. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به صنعت معماری، مهندسی و ساختمان (AEC) توجه داشته و استفاده…

Read more

ادراک از سیاست سازمانی، پنهان کردن دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیل‌کننده تعهد حرفه‌ای

چکیده در این مقاله، ما رابطه بین سیاست سازمانی درک شده، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان را بررسی می‌کنیم.به علاوه، هدف ما بررسی نقش تعدیل‌کننده تعهد حرفه‌ای در رابطه بین سیاست سازمانی درک شده و پنهان کردن دانش است.نمونه…

Read more
Back To Top