skip to Main Content

پروتون درمانی برای درمان تومورهای خوش‌خیم داخل مغزی در بزرگسالان: مروری نظام‌مند

چکیده مقدمه : توزیع دوز یک پرتو پروتون , که در پیک براگ پدیدار شده , آن را به عنوان یک روش تابشی جذاب مطرح می‌کند که در مقایسه با نشانه‌های برجسته درمانی , بر پایه یک تجربه طولانی‌مدت قرار…

Read more
Back To Top