skip to Main Content

یک الگوریتم بهبود یافته P & O اصلاح‌شده با کلونی زنبور مصنوعی برای سیستم‌های فتوولتائیک در شرایط سایه اندازی نسبی ​

چکیده برای یک سیستم فتوولتائیک (PV)کارآمد، ردیابی نقطه حداکثر توان واقعی (MPP)ضروری است. از این رو، حداکثر توان ردگیری نقطه توان (MPPT)برای برداشت حداکثر توان از پانل خورشیدی الزامی است. آشفتن و مشاهده (P & O) MPP ساده‌ترین و روش…

Read more
Back To Top