skip to Main Content

اضطراب رابطه بین کمال‌گرایی چند بعدی و اختلال خواب را وساطت می‌کند. ​

چکیده افراد مبتلا به بی‌خوابی اغلب ابعاد کمال‌گرایی را در کنار نشانه‌های اضطراب و افسردگی گزارش می‌کنند.با این حال، بررسی محدودی از این فاکتورها در کنار هم وجود داشته‌است.مطالعه حاضر بررسی می‌کند که آیا افراد مبتلا به بی‌خوابی، کمال‌گرایی را…

Read more
۱۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top