skip to Main Content

رتبه‌بندی کارایی نسبی شرکت‌های مالی در اقتصاد نوظهور: یک رویکرد DEA چندگانه

چکیده از آنجا که صنعت بانکداری در سال ۱۹۹۱ آزاد شد، شرکت دارایی مالی در تایوان بیشتر و رقابتی‌تر شده‌است.بنابراین، برای شرکت‌های دارایی مالی مهم است که به طور موثر عمل کنند.این مقاله بر یک مطالعه متمرکز است که از…

Read more
۱۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با DEA و پیک: چشم‌انداز مهندسی مالی

چکیده با توسعه بازار سرمایه، تحقیقات ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یک موضوع مهم در زمینه مهندسی مالی تبدیل می‌شوند. در تحقیقات قبلی، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس برخی از فرضیات نوعی بود، و پیک بازگشت دارایی‌ها بیشتر نادیده گرفته…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

ترانزیستورهای گرافنی متاثر از میدان برای الکترونیک انعطاف‌پذیر فرکانس رادیویی

چکیده الکترونیک فرکانس رادیویی انعطاف‌پذیر (RF) به موادی نیاز دارد کههم دارای خصوصیت الکترونی منحصر به فرد و هم محدودیت های فشار بالا هستند. در حالی که ترانزیستورهای گرافنی متاثر از میدان انعطاف‌پذیر (GFETs) محدودیت‌های فشار بالاتری را نسبت به…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

زمانبندی کار بهینه در یک سیستم تولید انعطاف‌پذیر با استفاده از بررسی مدل

چکیده این مقاله استفاده از مدل کنترل برای حل مساله زمانبندی بهینه در یک سیستم تولیدی انعطاف‌پذیر را نشان می‌دهد. این سیستم به عنوان یک سیستم رویداد گسسته مدل‌سازی می‌شود، که برای آن رفتار حداقل محدود کننده مطابق با تئوری…

Read more
۲۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

یک مدل ارزیابی عملکرد برای دفتر مدیریت پروژه براساس رویکرد چندمعیاری

چکیده توجیه برای اجرای یک دفتر مدیریت پروژه (PMO)یک مشکل مکرر در سازمان‌ها است و وجود آن اغلب توسط سهامداران مورد سوال قرار می‌گیرد.در مدیریت پروژه سازمانی، PMO ها نقش‌ها و کارکردهای متنوعی ارایه می‌دهد که عملکرد آن‌ها مربوط به…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

چکیده هدف اين تحقيق ارزيابي تأثيرات رويه هاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني، بطور جداگانه و با يک روش معين، مي باشد. داده ها از 304 شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداري در Eskişehir جمع آوري شدند. بدين منظور،…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top