skip to Main Content

چرا هوش فرهنگی در تیم‌های پروژه جهانی اهمیت دارد؟

چکیده تحقیقات مربوط به ارتباط هوش فرهنگی (CQ)را برای انطباق با زمینه‌های مختلف فرهنگی و برای تاثیر مستقیم بر عملکرد و رضایت ایجاد کرده‌است. با این حال، شرایط مرزی CQ کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است، بویژه در مورد تیم‌های پروژه…

Read more

بازبینی استراتژی انرژی مدلسازی یک نیروگاه خورشیدی در ایران

چکیده تکنولوژی انرژی گرمای خورشیدی (CSP) با تمرکز بر پارابولیک یکی از گزینه های امیدوار کننده ترین سیستم های موجود در CSP برای تولید برق تجدید پذیر در مقیاس ابزار است. در داخل مرزه‌ای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی…

Read more

معیارها و شیوه های ارزیابی عملکرد بی نظیر و انرژی سبز: بررسی سیستماتیک و چارچوب مفهومی

چکیده اگرچه محققان همکاری بین تولید بی نظیر و انرژی سبز را تشخیص می دهند، مفاهیم در مورد این موضوع بدون ساختار باقی می مانند. وقتی نوبت ارزیابی عملکرد می‌رسد، عناصری که امکان ارزیابی عملکرد یکپارچه بی نظیر و انرژی…

Read more

تئوری و کاربردهای سیستم‌های کنترل HVAC ، مروری بر مدل کنترل پیش‌بین (MPC)

چکیده این کار مروری بر روش‌های کنترلی، با تاکید بر تیوری و کاربردهای کنترل پیش‌بین مدل (MPC)برای سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)ارایه می‌دهد. چندین روش کنترلی مورد استفاده برای کنترل سیستم، از مرور نشریات شناسایی شده‌اند و بررسی…

Read more

کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان بازاریابی: تاثیر بر اجرای استراتژی تجارت و بازاریابی

چکیده ویژگی‌های سازمان بازاریابی و ارتباط آن‌ها با اجرای استراتژی موضوع تحقیقات قابل‌توجهی در طول سه دهه گذشته بوده‌است. این ویژگی‌ها شامل ساختار سازمان، فرهنگ، فرایندها، نفوذ و رهبری در میان دیگران است. با این حال، توجه کمی به سیاست‌های…

Read more

دیدگاه فرآیند گرا در مدیریت رابطه با مشتری و عملکرد سازمانی: بررسی تجربی

چکیده تحقیقات بر روی لینک عملکرد CRM با توجه به ابعاد مختلف CRM به چند بخش تقسیم شده است. در این تحقیق جنبه های مختلف CRM در نظر گرفته می شود، چارچوبی فرآیند گرا به منظور آزمایش رابطه میان منابع…

Read more

حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

چکیده ما به بررسی چگونگی اداره امور شرکت ها بین سال های 2000 و 2009 می پردازیم. موسسات مالی برای اولین بار در ایالات متحده مورد بررسی از نظر تاثیرگذاری قرار گرفتند و ما حاکمیت بهتری با ریسک پذیری بیش…

Read more

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

چکیده  این مقاله ، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین جدید را بر مبنای اندازه گیری عملکرد با استفاده از نرم افزار داده کاوی ، نشان می دهد. یکی از مهم ترین بخش های این پژوهش ، مطرح کردن مقایسه…

Read more

اهمیت هویت برند (نام تجاری) شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد در بخش بانکداری انگلستان

چکیده مدیریت هویت برند شرکت، یک مسئله کلیدی در هر سازمانی است. بر این اساس، مطالعه در مورد این موضوع، زمینهای از تحقیق است که دارای منافع زیادی است. در این تحقیق به دنبال افزایش درک این موضوع استراتژیک و…

Read more
Back To Top