skip to Main Content

رویکردهای امنیتی شخصی سازی شده در بانکداری الکترونیکی با استفاده از معماری فلاسک بر روی محیط ابری ​

چکیده تامین امنیت در بانکداری الکترونیک یک مساله مهم برای بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که به دنبال دستیابی به سطح مناسب امنیتی هستند. محیط ابر یک زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی مکانیسم‌های امنیتی شخصی برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top