skip to Main Content

رویکردهای امنیتی شخصی سازی شده در بانکداری الکترونیکی با استفاده از معماری فلاسک بر روی محیط ابری ​

چکیده تامین امنیت در بانکداری الکترونیک یک مساله مهم برای بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که به دنبال دستیابی به سطح مناسب امنیتی هستند. محیط ابر یک زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی مکانیسم‌های امنیتی شخصی برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ…

Read more
Back To Top