skip to Main Content

برنامه ریزی یکپارچه تولید و مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین و عرضه دارویی چند ملیتی

چکیده در طول دو دهه گذشته، صنعت داروسازی به طور قابل‌توجهی از وابستگی بیش از حد به بهترین عملکرد خود ("عملکرد موثر") تکامل‌یافته است (شاه، ۲۰۰۴). ظهور بازارهای جدید و توسعه سهام, فشار بیشتری را به نحوه اتخاذ تصمیمات در…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top