skip to Main Content

برنامه ریزی توسعه گسترده مشترک سیستم های توزیع برق و ایستگاه های شارژ EV

چکیده سیستم‌های توزیع الکتریکی (edss) باید برای مقابله با رشد تقاضا به منظور ارائه خدمات با کیفیت آماده باشند. افزایش آتی وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)نشان‌دهنده چالشی برای برنامه‌ریزی EDS در اثر افزایش در بار مربوطه است. بنابراین، روش‌هایی برای پشتیبانی…

Read more

برنامه‌ریزی برای یک شهر سبز: ابزار عامل سبز

چکیده در سال‌های اخیر، ابزارهای برنامه‌ریزی جدیدی برای کمک به برنامه ریزان برای دستیابی به اهداف چندگانه برای پایداری پدید آمدند. ابزار عامل سبز توسط برخی از شهرها برای افزایش سهم و اثربخشی مناطق سرسبز مورد استفاده قرار گرفته‌است. این…

Read more
Back To Top