skip to Main Content

ملاحظاتی در مورد تحلیل پایداری برخی از سازه‌های جدار نازک در محدوده الاستیک – پلاستیک

چکیده تعدادی از مشکلات کلاسیک در پایداری سازه‌های جدار نازک در محدوده الاستیک - پلاستیک که تا حدی توسط مولف در طول سال‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به منظور برجسته نمودن مزایا و معایب روش‌های تحلیلی و عددی مورد…

Read more

مدل سازی پلاستیسیته بتنی که با مارپیچ های آلومینیومی شکل NiTiNb محدود شده است

چکیده ثابت شده‌است که تسخیر بتون روش موثری برای بهبود استحکام و شکل‌پذیری بتن است. در سال‌های اخیر، یک تکنیک تسخیر جدید با استفاده از عیار حافظه‌دار شکلی (SMA)پیشنهاد شده و برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌های بتنی به اثبات رسیده‌است. علی‌رغم…

Read more
Back To Top